Hur jobbar en bra simklubb?

How works a good swim clubNär det handlar om hur en bra simklubb jobbar, kommer de nästan alltid att vara drivna som en förening. Det innebär att det finns en styrelse som är vald vid varje årsmöte. Denna har fått i uppgift att driva klubben framåt till högre nivåer genom att arbeta efter de stadgar och regler som har uppställts och även de godkänns vid varje årsmöte. I en bra simklubb ska det också naturligtvis finnas eldsjälar som vill vara med och ta hand om all den träning och utbildning som krävs för de som vill satsa på en karriär inom simsporten.

De flesta simklubbar drivs idag ideellt eller som en ekonomisk förening, vilket gör att det inte alltid är så lätt att finna de som verkligen vet hur det går till att träna andra människor att bli bättre inom en sport. Detta kommer även att bli styrelsens uppgift att finna så att klubben blir så professionell och produktiv som möjligt. Hos en bra simklubb ska det även finnas aktiviteter för alla åldrar. Här ska det finnas tid till motionssim, professionell träning, samt även många gånger finnas de som kan driva en simskola så att nya talanger kan få lära sig att upptäcka vattnet och allt som rör detta.

Många av de simklubbar som finns i Östergötland driver även caféer, restauranger och butiker i samband och i närhet till klubben och dess träningslokaler. Här kommer klubbarna att få en extrainkomst som bidrar till att de kan utveckla sin verksamhet till en högre nivå. Allt detta är något som idag måste finnas som ingredienser i en bra simklubb för att allt ska kunna fungera och bedrivas utan några problem. Det är dock något som de flesta simklubbar redan vet och även något som de automatiskt gör för att det ska vara så bra förutsättningar som möjligt för verksamheten.